MojAndroid

Horúcou témou posledných týždňov je 4G/LTE, aukcia súvisiacich frekvencií a hlavne príchod štvrtého operátora na slovenský mobilný trh. Za uplynulé týždne či mesiace sme boli svedkami viacerých dôležitých udalostí a vyhlásení, ktoré dávajú tušiť, že začínajúci rok 2014 bude na Slovensku v mobilnej oblasti práve rokom LTE. Zároveň je to aj výborná príležitosť priblížiť si základy tejto technológie a zrekapitulovať dôležité míľniky 4G/LTE na Slovensku a vo svete.

Náš tip
Rozhovor | SWAN: Telekomunikačný trh stojí na prahu generačnej zmeny

Čo to je LTE?

LTE je skratka z anglického výrazu Long Term Evolution a označuje širokopásmový, alebo vysokorýchlostný internet v mobilných sieťach. Samozrejme, dá sa využiť aj na prenos hlasu, prioritou je však práve prenos dát. LTE je vychádza z technológií GSM/EDGE a UTMS/HSPA, čo je kľúčové hlavne kvôli spätnej kompatibilite s týmito sieťami. Samotný štandard LTE, teda akési základné normy a pravidlá, boli vytvorené medzinárodným konzorciom 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ktoré združuje telekomunikačné spoločnosti a organizácie z USA, Japonska, Európy, Kórei a Číny. 3GPP okrem LTE stojí aj za normami GSM, 3G a inými, pričom požiadavky na tieto jednotlivé technológie zverejňuje v tzv. releasoch, teda vydaniach. Priamo LTE sa týkajú release č. 8 a 9 z roku 2008 a 2009. Technológia LTE využíva viaceré frekvencie, v Európe sa konkrétne jedná o 800, 900, 1800 a 2600 MHz. Čo sa týka kanálov, pre účely LTE sa využívajú o šírke 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz a 20 MHz. V súvislosti s LTE je dôležitá aj technológia MIMO (Multiple Input, Multiple Output), ktorá využitím viacerých antén dokáže zabezpečiť vyšší výkon a vyššiu rýchlosť prenosu dát.

LTE_Logo

LTE sa niekedy označuje aj ako 4G, čo je však sporné a diskutabilné označenie. Nespĺňa totiž minimálne normy stanovené organizáciou International Telecommunication Union (ITU), teda Medzinárodnou telekomunikačnou úniou, ktorá patrí pod OSN. Do jej pôsobnosti patrí celosvetová problematika, týkajúca sa informačných a komunikačných technológií (globálne využívanie rádiového spektra, satelitných dráh, či zavádzanie jednotných technických noriem). Táto organizácia okrem iného stanovila minimálne požiadavky na tzv. 4G štandard pod označením IMT-Advanced, ktoré okrem iného stanovujú minimálnu rýchlosť pripojenia na 100 Mbit/s v prípade, ak sa klient pohybuje vysokou rýchlosťou vzhľadom k základňovej stanici a 1 Gbit/s, ak je vzhľadom k nej jeho poloha relatívne fixná. Tieto požiadavky spĺňa až štandard LTE-Advanced, ktorý je označované aj ako „True 4G“ (skutočné 4G) a týka sa ho release č. 10 konzorcia 3GPP z roku 2011. Kvôli komerčných tlakom sa však vo všeobecnosti zaužívalo označenie 4G aj pre bežné LTE siete, hoci mnohí s takýmto „nálepkovaním“ nesúhlasia a označujú ho za zavádzanie zákazníkov zo strany výrobcov a operátorov.

Maximálne rýchlosti LTE kategórie 5 sú v súčasnosti definované na teoretickom maxime okolo 300 Mbit/s pre downlink a 75 Mbit/s pre uplink s odozvou siete menšou ako 5 milisekúnd. Bežné LTE kategórie 3 a kategórie 4 však dosahuje „len“ 100 Mbit/s, resp. 150 Mbit/s pre downlink. Samozrejme, vo všetkých prípadoch sa jedná predovšetkým o hodnoty dosiahnuteľné v laboratórnych podmienkach a reálne rýchlosti sú v praxi o dosť nižšie, pričom závisia od mnohých faktorov v prostredí, použitých kanálov, antén i od počtu pripojených používateľov. Ako sme spomínali na začiatku, okrem dát je LTE využiteľná aj na prenos hlasu, pričom ten je čistejší, jasnejší a s výrazne potlačeným šumom. Napomáha tomu okrem iného technológia Adaptive Multi-Rate Wideband, známa aj ako HD Voice. Tá je však použiteľná aj v 3G sieťach a na Slovensku ju pred časom zaviedol Orange.

Krátko z histórie a perspektívy vývoja

Pokiaľ sa pozrieme na reálne využitie LTE, prvá komerčná LTE sieť na svete bola do prevádzky spustená v decembri 2009 operátorom TeliaSonera v mestách Oslo a Štokholm. Ďalšie dve dôležité prvenstvá v súvislosti s LTE si pripísal Samsung, ktorý na trh uviedol prvý LTE telefón SCH-r900 v septembri 2010 a prvý LTE smartfón Galaxy Indulge vo februári 2011. V prípade prvého LTE modemu ho však predbehla spoločnosť LG, ktorá takýto modem predstavila už v lete 2009 na výstave CommunicAsia. Samsung prišiel so svojím modelom až niekoľko mesiacov neskôr.

Samsung SCH-r900 Samsung Galaxy Indulge

Samsung SCH-r900 a Galaxy Indulge

Odvtedy počet LTE sietí po celom svete rýchlo rástol. Podľa údajov analytickej spoločnosti Global mobile Suppliers Association (GSA) bolo v októbri 2010 na svete len 7 fungujúcich komerčných LTE sietí. Aktuálna správa spoločnosti z 15. januára 2014 však uvádza, že celosvetovo už funguje 263 takýchto vysokorýchlostných sietí v 97 štátoch. V roku 2013 ich pritom pribudlo až 113 a perspektíva rýchleho rozširovania trvá aj naďalej. Prezident spoločnosti GSA, Alan Hadden, totiž predpokladá, že do konca roka 2014 ich počet dosiahne minimálne 350 po celom svete. Zvyšuje sa aj počet LTE zariadení, podľa GSA bolo v novembri 2013 dostupných alebo ohlásených až 1240 rôznych modelov.

LG-LTE-modem USB model Samsung

Prvé LTE modemy od LG a Samsungu

Zaujímavo vyznievajú aj údaje o údaje o počte používateľov LTE. Zatiaľ čo v roku 2012 využívalo tento typ dátového pripojenia približne 27 miliónov používateľov, dnes je to už 176 miliónov, pričom 46% z nich je z USA. Do konca roka 2017 má počet používateľov LTE narásť na 900 miliónov až 1 miliardu.

Náš tip
Počet pripojení LTE rastie rekordným tempom. Celosvetovo o viac ako 600%

LTE na Slovensku a aukcia frekvencií

Pokiaľ porovnáme rýchlosť spustenia LTE vo svete a na Slovensku, situácia je podobná ako u 3G – teda meškáme niekoľko rokov. Prvú komerčnú 3G sieť na svete spustil japonský operátor NTT Docomo v máji 2001 a začiatkom roka 2006 bola dostupná aj na Slovensku. Prvá LTE sieť, ako sme už spomínali, bola komerčne dostupná v roku 2009 a na Slovensku ako prvý spustil komerčnú prevádzku LTE siete Telekom v novembri 2013 (ak nerátame pilotnú prevádzku O2 v troch obciach pri Bratislave). Za zmienku však stoja aj udalosti, ktoré tomu predchádzali.

Pred pilotným či komerčným nasadením samozrejme slovenskí operátori LTE dôkladne testovali. O2 predviedla LTE konektivitu novinárom a odbornej verejnosti v auguste 2010 v Banskej Bystrici a v tom istom meste v máji 2011 sa ňou pochválil aj Orange. Spoločnosť O2 v auguste 2012 spustila pilotnú prevádzku LTE v obciach Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Zálesie a stala sa tak prvým slovenským operátorom, ktorý LTE sprístupnil bežným zákazníkom. V oblasti, ktorú O2 pokrylo, však žije len asi 15 000 obyvateľov, takže v tomto prípade je sporné hovoriť o skutočnej komerčnej prevádzke.

Kľúčovou udalosťou v rozšírení LTE bol tender frekvencií, vhodných na využívanie LTE. Frekvencie sa dražili v troch pásmach: pásmo 800 MHz sa uvoľnilo po ukončení analógového televízneho vysielania v roku 2011 a dražili sa aj frekvencie v pásme 1800 a 2600 MHz.

Tender organizoval Telekomunikačný úrad SR (TÚ), ktorý ho pôvodne plánoval spustiť v marci 2012, neskôr v máji až júni a v roku 2013 už operátori mali vydražené frekvencie využívať. Začiatkom júna však TÚ informoval, že frekvencie bude prideľovať prostredníctvom elektronickej aukcie (túto možnosť len krátko predtým schválil parlament novelou zákona) a na tento úkon potrebuje čas na prípravu, keďže nič podobné dovtedy neorganizoval. Čas bol podľa hovorcu TÚ, Romana Vavra, potrebný aj na výber poradcu, ktorý by stanovil korektnú vyvolávaciu cenu frekvencií.

Telekomunikačný úrad logo

V októbri 2012 došlo k ďalšiemu zdržaniu. TÚ zrušil výberové konanie na poradcu, keďže sa podľa neho zmenili okolnosti, za ktorých sa pôvodný tender vyhlásil. Súčasne so zrušením výberového konania sa začalo nové hľadanie poradcu. V marci 2013 bol poradca konečne vybraný, stala sa ním spoločnosť Arthur D. Little GmbH. Medzi jej úlohy patrilo napríklad určenie vyvolávacej ceny ponúkaných frekvencií a vytvorenie pravidiel aukcie.

Tie TÚ konečne zverejnil v júni 2013 a zároveň spustil verejnú konzultáciu, ktorá sa ich týkala. Došlo k podstatnej zmene – oproti predchádzajúcemu návrhu totiž regulátor vypustil obmedzenie, ktoré určovalo, že jeden operátor môže vlastniť maximálne 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz a 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Toto opatrenie malo zvýhodniť nových uchádzačov o frekvencie a uľahčiť vstup na trh štvrtému operátorovi, keďže traja pôvodní už takýto počet daných frekvencií vlastnili a nemohli by sa o ne uchádzať. V novom návrhu sa však limit zvýšil na 2 x 20 MHz, takže pre nových uchádzačov zostalo vyhradených len 2 x 6 MHz, čo bolo podstatne menej. Zachovaná však zostala povinnosť pre existujúcich operátorov poskytnúť novým operátorom národný roaming.

Možno aj táto zmena odradila od účasti v tendri viaceré spoločnosti, ktoré ju predtým zvažovali. Z tých, ktoré pôsobia na Slovensku, to mali byť napríklad Slovanet, či UPC. Hovorilo sa však aj o záujme zahraničných firiem, ako napríklad najväčší vietnamský operátor Viettel. Ani ten sa však nakoniec do aukcie nezapojil.

Tender na frekvencie sa nakoniec začal 28. augusta 2013 a ponuky mohli potenciálni záujemcovia predkladať do 7. októbra 2013. Museli sa zdržať akejkoľvek formy koordinácie či spolupráce a zároveň od tohto termínu platilo informačné embargo a nesmeli o detailoch svojich ponúk či priebehu aukcie zverejňovať informácie. Medzitým v novembri spustil komerčnú prevádzku LTE siete Telekom, o čom bude reč v ďalších odsekoch.

Výsledky aukcie a plány operátorov

Ako prvý priniesol ešte neoficiálne informácie o výsledkoch aukcie denník SME, ktorý v polovici decembra informoval, že aukcia LTE sa už skončila, pričom najviac frekvencií sa podarilo získať Telekomu a o niečo menej vydražili Orange a O2. Uspieť mala aj štvrtá, neznáma spoločnosť, ktorej meno sme sa dozvedeli vďaka portálu etrend.sk hneď na druhý deň – jednalo sa o telekomunikačnú firmu SWAN.

Náš tip
Aukcia frekvencií LTE – najviac získal Telekom, príde aj štvrtý operátor

Začiatkom januára oficiálne zverejnil výsledky aukcie LTE frekvencií aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (nástupca TÚ od 1. 1. 2014). Orange v aukcii získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 4,8 MHz v pásme 1800 MHz a 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz. Slovak Telekom získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 40 MHz v pásme 2600 MHz FDD a 50 MHz v pásme 2600 MHz TDD. SWAN získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Telefónica Slovakia získala 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, a 2 x 0,6 MHz v pásme 1800 MHz. Postupne začali svoje plány s implementáciou LTE zverejňovať aj jednotliví účastníci.

Telekom

Najďalej je momentálne v budovaní LTE siete Telekom. Ten v októbri 2013 spustil svoju komerčnú LTE sieť s rýchlosťami pripojenia 73 Mbit/s pre download a 23 Mbit/s pre upload v piatich slovenských mestách. LTE od Telekomu ste si mohli vyskúšať na Android Roadshow v Nitre a otestovali sme ju samozrejme aj my v redakcii.

Náš tip
Telekom spúšťa prvú komerčnú 4G/LTE sieť na Slovensku!

Sieť zároveň rýchlo rozširoval, začiatkom decembra pribudli ďalšie dve mestá, v polovici decembra ich bolo už 18 a pred Vianocami ich počet stúpol na aktuálnych 31, čím operátor pokryl 23,7% slovenskej populácie. Technológiu a sieťové komponenty poskytla Telekomu spoločnosť Ericsson a operátor má v pláne vďaka novým frekvenciám čo najskôr pokryť LTE Bratislavu a Košice.

O2

Ako sme spomínali, operátor O2 v auguste 2012 ako prvý na Slovensku sprístupnil LTE malej skupine obyvateľov v troch obciach pri Bratislave, odvtedy však s budovaním LTE siete nijako nepokročil. To sa však má zmeniť, O2 tvrdí, že získal kľúčové frekvencie a ide budovať LTE sieť. Začiatok budovania LTE siete a presnejší harmonogram jej rozširovania však zatiaľ spoločnosť nezverejnila.

Orange

Aspoň o niečo konkrétnejší bol Orange. Jeho predstavitelia nevnímajú príchod 4G ako preteky o prvenstvo, ale o kvalitu služieb a vlastnú 4G/LTE sieť chce spustiť v prvom polroku 2014. O konkrétnych lokalitách sa zatiaľ nezmieňuje.

Swan

Štvrtý účastník elektronickej aukcie LTE má napriek najmenšiemu množstvu vydražených frekvencií smelé plány. Chce sa stať plnohodnotným štvrtým operátorom a rozvíriť stojaté mobilné vody na Slovensku. Komerčnú ponuku plánuje SWAN predstaviť v septembri, pričom významnou zložkou ponuky majú byť rýchle dáta za nízke ceny.

Náš tip
Štvrtý operátor Swan predstaví komerčné služby v septembri, ponúknuť chce 4G/LTE dáta za nízke ceny

Záverečné zhodnotenie

Po relatívne dlhom období, kedy sa v súvislosti so 4G/LTE na Slovensku nič zásadné nedialo, sa ľady koncom roka 2013 konečne pohli. Začali sme aspoň mierne doháňať Českú republiku, kde majú komerčnú LTE sieť už od júna 2012, na rozdiel od nás však frekvencie v aukcii získali len pôvodní operátori a štvrtý hráč do ČR neprišiel. Na Slovensku sa ním stal SWAN, elektronická aukcia LTE ako taká sa úspešne zavŕšila a ešte predtým začal Telekom v rýchlom tempe budovať svoju LTE sieť. Už čoskoro ho budú nasledovať ostatní operátori, ktorí si nemôžu dovoliť, aby sa im v tejto lukratívnej oblasti ich súper príliš vzdialil. Rok 2014 bude teda na Slovensku rokom 4G/LTE a je to logický vývoj v súvislosti s aktuálnym rozvojom mobilných služieb. Mobilný biznis ako taký sa rýchlo mení, hlas a krátke textové správy pomaly, ale iste ustupujú a čoraz žiadanejšie sú dáta. Samozrejme, pokiaľ možno čo v najväčšom rozsahu a najvyššej rýchlosti a práve tieto požiadavky môže najlepšie splniť 4G/LTE. Zostáva teda len dúfať, že okrem dostatočného pokrytia nám naši operátori poskytnú aj dostatok dát vo svojich vysokorýchlostných sieťach za prijateľné ceny. My budeme tento vývoj samozrejme naďalej pozorne sledovať a o všetkých novinkách vás informovať, pričom ďalšie informácie z oblasti 4G/LTE prinesieme už budúci týždeň.

19.1.2014

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+