Modernizácia sietí alebo 5G v znamení celkového pokroku