Regulačný úrad upozorňuje pred uzatváraním zmlúv cez telefón