Aplikácie na zmenu podoby fotografie sú v kurze. Ďalšia vyšla pre Android aj iOS