Otázky spojené s právom na zabudnutie sa vynárajú pri známych ľuďoch čoraz častejšie