Slovenské železnice zaviedli SMS lístky. Zatiaľ iba v obmedzenom režime.