Bude skutočne nový zákon o kybernetickej bezpečnosti kladivom na dodávateľov?