Treba skutočne vyradiť WhatsApp z používania kvôli bezpečnosti?