WhatsApp bude pri autorizovaní nového zariadenia požadovať biometrické overenie