Google pokračuje v boji s YouTube Vanced. Aplikáciu pri inštalácii označí za škodlivú