Aplikácia Yo vie povedať iba Yo, aj tak dostala miliónovú dotáciu