Yahoo predstavil aplikáciu Yahoo Together, podobá sa na Slack