Vymysleli smartfón s funkčným röntgenom. Dokáže vidieť cez predmety