Prvá webstránka “World Wide Web” oslavuje 25. narodeniny. Spustená bola v CERN-e