WifiNanScan: Google predstavil aplikáciu na meranie vzdialenosti medzi zariadeniami