WiFi4EU: Obce budú mať možnosť získať 15 tisíc eur na vybudovanie Wi-Fi