Wi-Fi 6e: Nový štandard so 6 GHz pásmom zrýchli Wi-fi siete až 2,5 x