Nové tablety Wacom spracujú text napísaný perom na papier