Samsung vymyslel aplikáciu, ktorá prehráva uspávanky a tlkot srdca predčasne narodeným deťom