Telegram: Funkcia Voice Chat 2.0 môže byť konkurenciou službe Clubhouse