Vedcom v Kanade sa podarilo poslať SMS správu pomocou vodky a ventilátora