Google prináša pokročilú 3D grafiku Seurat. Je určená najmä pre VR