Nový ASTRO File Manager vo verzii 3.0 podporuje aj Honeycomb!