Úrad verejného zdravotníctva rozposiela SMS: Pozor, Lockdown!