USA sa inšpirovali Európskou úniou. Tiež chcú zaviesť USB-C konektor pre všetky zariadenia