Používaním mobilu pred spaním riskujete tieto ochorenia