Vytvoril nástroj na zníženie závislosti na Facebooku. Ten ho odmenil doživotným zákazom