Sledovanie zákazníka operátora je plošne zakázané, opäť to potvrdzuje právo Európskej únie