LG Poľsko promovalo DualScreen úchylnou reklamou na TikTok