Motorola zverejnila Touchless Control v Google Play. Dostupnosť je obmedzená