Virtuálna realita sa snaží vydobyť si svoje miesto. Zatiaľ však s chabým úspechom.