Pred 140 rokmi vykonal Alexander Graham Bell prvý telefónny hovor