O2 rozširuje službu Internet na doma o novú tarifu dostupnú už pre vyše 92 % ľudí. Zvýhodňuje aj cestovanie