SwiftKey 3 Beta: aktualizácia opravuje chyby a vylepšuje niektoré funkcie