Súd kvôli emodži v rôznych farbách pleti. Ide o rasovú diskrimináciu?