7 sledovacích aplikácií si z Google Play stiahlo 130-tisíc používateľov, Google ich už odstránil