Creative Muvo 2 a 2c získavajú podporu aplikácie Sound Blaster Connect