Sony sa s novými e-paper hodinkami vracia k davovému financovaniu