SolarHug je solárny náramok zo Slovenska, ktorý slúži ako externá batéria