Rok 2014 bol pre Android významným míľnikom. Predala sa viac ako 1 miliarda zariadení