SmartCityBike: Elektrický bicykel si pomocou aplikácie požičiate priamo vo vlaku