O2 SMART paušály prinášajú nové predplatené aplikácie