Google pokračuje v „módnej Android kolekcii“ – tentoraz sú to inteligentné rukavice