Smart Connect: vlastné profily pre pripojené zariadenia alebo časové úseky