Nielen Google Play. Nebezpečné aplikácie sa našli aj v App Store