Používate dostatočne silné heslo? Slabé heslá je možné prelomiť instantne