SIS sa inšpiruje NSA, chce mať prístup ku všetkým zašifrovaným dátam