Messenger dostáva viacero noviniek vrátane šifrovania správ