O2 podporilo projekt Stalo sa to, ktorý rieši tému obťažovania detí na internete