Screebl: automatické vypnutie obrazovky podľa naklonenia telefónu